O Horyzontach - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

O Horyzontach

Stowarzyszenie na Rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "Horyzonty" w Rzeszowie istnieje od roku 2001. Jest dobrowolnym zrzeszeniem osób zaangażowanych w promocję i rozwój innowacyjności w regionie południowo - wschodniej Polski.

Zarządzanie:
Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków.
Zarząd jest odpowiedzialny za kierowanie i strategię Stowarzyszenia Horyzonty.


Członkowie Zarządu:

Kazimierz Tuszyński - Prezes Stowarzyszenia,
Joanna Majewska- członek Zarządu ds. OZE.


Obszar działania - cele statutowe

Statut Stowarzyszenia na Rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii Horyzonty
( wybrane zagadnienia)


§ 5 Statutu
1. Celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz promocji i wdrażania innowacyjności służącej rozwojowi Województwa Podkarpackiego w środowisku naukowym i społeczno-gospodarczym.
2. Cel określony w punkcie 1 Stowarzyszenie będzie realizowało w szczególności poprzez:
a. Tworzenie warunków promocji i wdrażania rozwiązań innowacyjnych w działalności gospodarczej służbach publicznych w szczególności pozyskiwanie nowoczesnych technologii,
b. Integrację gospodarki regionu z gospodarką innych krajów,
c. Efektywnego, zgodnego z potrzebami i specyfiką województwa wykorzystywania funduszy zagranicznych dostępnych w ramach programów pomocowych,
d. Stworzenie systemów gwarancji kredytowych w regionie wraz z instytucjonalną formą poręczeń przy wykorzystaniu funduszy lokalnych i zewnętrznych, w tym zagranicznych,
e. Tworzenie warunków do korzystania ze środków pomocowych UE na innowacyjność i transfer technologii,
f. Stwarzanie systemów finansowania przedsięwzięć innowacyjnych i budowanie instytucji finansowych wysokiego ryzyka,
g. Propagowanie nowych systemów ekologicznych i współpraca w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego, w tym we wspieraniu nowoczesnych inwestycji ekologicznych,
h. Zarządzanie ośrodkami przedsiębiorczości w szczególności Inkubatorami Przedsiębiorczości, Centrami Transferu Technologii, Parkami Technologicznymi i Parkami Naukowymi,
i. Doskonalenie kwalifikacji i wzbogacanie wiedzy przedsiębiorców i służb publicznych,
j. Prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej szczególnie w zakresie innowacji i technologii,
k. Tworzenie modelowych rozwiązań wspomagania przedsiębiorczości innowacyjnej a szczególnie w środowiskach przedsiębiorców, naukowców, studentów oraz pracowników samorządów.
3. Stowarzyszenie będzie realizować wszystkie inne cele związane z rozwojem gospodarczym dopuszczone przepisami obowiązującego prawa.


§ 6 Statutu
1.  Stowarzyszenie będzie prowadzić następujące formy działalności:
a. Współpraca z instytucjami władzy samorządowej i lokalnej, instytucjami naukowymi, organizacjami studenckimi, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami,
b. Prowadzenie usług doradczych i szkoleniowych dla podmiotów gospodarczych i samorządowych w zakresie wprowadzania i wdrażania innowacji i technologii,
c. Działalność wydawniczą,
d. Tworzenie ogólnodostępnych systemów informacji technicznej i technologicznej,
e. Działania na rzecz tworzenia nowych form i instytucji finansowego wspierania przedsięwzięć innowacyjnych typu: Fundusz Rozruchowy, Fundusz Zalążkowy, Kapitał Wysokiego Ryzyka,
f. Stymulowanie międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy w zakresie transferu technologii oraz kształtowanie sieci współpracy,
g. Udział w realizacji programów pomocowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i każdych innych, których charakter jest zbieżny z celami Stowarzyszenia,
h. Promocja osiągnięć szczególnie nauki polskiej i regionalnych instytucji naukowych oraz twórców techniki poprzez organizowanie giełd, konferencji, konkursów itp.
2. Stowarzyszenie będzie realizować wszelkie inne cele związane z rozwojem gospodarczym dopuszczane przepisami obowiązującego prawa.

§ 7. 4. Statutu: Członkami wspierającymi Stowarzyszenia są Politechnika Rzeszowska (PRz) i Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR S.A.).

Chętnych do wspracia naszych działań i wstąpienia do stowarzyszenia zapraszamy do kontaktu.
AKTYWNOŚCI STOWARZYSZENIA :

  • KONSULTACJE
  • SZKOLENIA
  • REALIZACJA PROJEKTÓW KRAJOWYCH I MIEDZYNARODOWYCH


ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści