Szczegółowy profil stowarzyszenia

Nazwa organizacji:
Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "HORYZONTY"

Miasto, region:
Rzeszów, Województwo Podkarpackie, południowo-wschodnia część Polski

Adres:
35-959 Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 12,
tel: (48 17) 8651707
fax: (48 17) 8651707
kom.: 697 602 608

E-mail: horyzonty@man.rzeszow.pl

Typ organizacji: Stowarzyszenie KRS 9411
Numer Regon: 691551265 NIP: 813-32-25-481

Numer rachunku bankowego:
84 1240 1792 1111 0000 1973 8518 BANK PEKAO SA I/O Rzeszów
Adres banku: Al. Cieplińskiego 1, 35-959 Rzeszów, Polska

Osoba kontaktowa: Kazimierz Tuszyński, Prezes  

Liczba założycieli: 24
Obszar działania: Polska , Województwo Podkarpackie, Polska

Rok założenia: 2001

Produkty i/lub usługi:
Stowarzyszenie działa na rzecz promocji oraz wdrażania innowacyjności wśród naukowców i środowisk gospodarczych dla rozwoju regionu Podkarpacia.

Historia organizacji:
Stowarzyszenie założone zostało przez regionalnych kluczowe osoby w regionie z środowisk naukowych oraz osób pracujących na rzecz rozwoju gospodarczego.
Struktura członków założycieli Stowarzyszenia:
5 - władze regionalne i lokalne,
5 - Politechnika Rzeszowska,
3 - prywatni przedsiębiorcy,
11- agencje rozwoju regionalnego oraz inkubatory biznesu.

Instytucjami wspierającymi Stowarzyszenie "HOTYZONTY" są Politechnika Rzeszowska (http://www.prz.edu.pl) oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (http://www.rarr.rzeszow.pl) .