EKO ENERGIA

EKO ENERGIA 

_________________________ 

Transfer między Polską i Ukrainą innowacyjnych technologii w tym dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz budowanie strategii eko- energetycznych 

______________________________________

polska pomoc 

Uprzejmie informujemy iż w ramach projektu,  planowane są następujące przedsięwzięcia: 

· Wizyta studialna i seminarium na Krymie w Ałuszcie dotyczące budowania strategii eko-energetycznych odbędzie się w dniach 4 – 11 września br.

· Wizyta studialna i seminarium poświęcone dobrym przykładom wdrażania strategii eko-energetycznych odbędzie się w dniach 22-25 września br.  w Rzeszowie

· Konferencja oceniająca i podsumowująca cele projektu odbędzie się w dniach
5 – 7 listopad br. we Lwowie.

                             ___________________________________________________________________

 

Realizatorami projektu są:

1.     Stowarzyszenie na Rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty”, Rzeszów

2.     Lwowskie Centrum Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej - (LCINTE).

3.     Związek Stowarzyszeń Naukowo-Inżynieryjnych Krymu, Symferopol Krym

4.     Instytut Energii Odnawialnej EC Brec Warszawa Sp. z o.o. - IEO

5.     Podkarpacka Agencja Energetyczna – Podkarpackie, Rzeszów

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r.