Zarząd Stowarzyszenia

ZARZĄD STOWARZYSZENIA 

  

  •  Kazimierz Tuszyński - Prezes Stowarzyszenia, inżynier, magister bankowości i finansów
  •  Joanna Majewska – wiceprezes d.s. projektów infrastrukturalnych,
  •  Jerzy Bajorek – wiceprezes d.s. wdrażania nowych technologii,
  •  dr Teresa Mitura - wiceprezes d.s. współpracy z nauką