Wizyta studialna i seminarium na Ukrainie

W dniach 4 -11 września br. odbędzie się:

·     Wizyta  studialna pt.: Przykłady praktyczne stosowania energii odnawialnej, doświadczenia wykorzystania energii odnawialnej w  Autonomicznej  Republice Krymu-możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w turystyce, rolnictwie i budownictwie.

·     Seminarium budowania regionalnych strategii eko-energetycznych, (przekazanie podstawowych informacji o roli samorządu terytorialnego). Seminarium połączone z wizytą studialną organizowana przez Południowy Instytut Działalności Intelektualnej

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r.