Udział w Wystawach i Targach

Stowarzyszenie HORYZONTY w ramach programu : "Kreator Innowacyjności” prezentuje wyniki prac badawczych Politechniki Rzeszowskiej. Intencją targów jest dotarcie do jak największej grupy osób w przedsiębiorstwach, które należy zainteresować prezentowaną wiedzę. Na każde targi, wystawy będą przygotowywane prezentacje z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych,
materiałów informacyjnych i ulotek

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Kreator innowacyjności – wsparcie
innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej pt.; „Innowator Akademicki” przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP