Targi Poznańskie - Nauka dla Gospodarki
Na tegorocznej edycji targów Innowacje - Technologie - Maszyny ITM w dniach 
16 – 19.06.09 r. swoją ofertę zaprezentowało niemal 1000 firm z 27 krajów. 
Ekspozycję targową odwiedziło ponad 15 tysięcy zwiedzających. W Centrum Prasowym
Międzynarodowych Tragów Poznańskich akredytowało się 190 dziennikarzy.

W salonie Nauka dla Gospodarki uczestniczyło 74 wystawców, a wśród nich
jednostki badawczo-rozwojowe, wyższe uczelnie, instytuty PAN, a także firmy
i instytucje wspierające innowacje i transfer technologii.

Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii HORYZONTY
przygotowało specjalne stoisko informacyjne na którym prezentowane były
tematy wybranych prac badawczych Politechniki Rzeszowskiej. Prezentacje prac
wykonano w ramach projektu pt. „Innowator Akademicki.  Na stoisku wyświetlana była
prezentacja multimedialna, wyeksponowane zostały  materiały promujące  prace badawcze,
rozdawano opracowane broszury tematyczne i ulotki. Pracownicy Stowarzyszenia
HORYZONTY udzielali zainteresowanym szczegółowych informacji
dotyczących prac badawczych.

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Kreator innowacyjności – wsparcie
innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej pt.; „Innowator Akademicki” przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP