Szkolenia

• w zakresie przygotowania projektów do programów pomocowych

• w zakresie podniesienia konkurencyjności firm