SOIPP Gdynia

W dniach 14-16 maja 2009 r. Stowarzyszenie HORYZONTY wzięło udział w  XX dorocznej konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, pt. „Kreatywność – Innowacje – Przedsiębiorczość”. Miejscem spotkania była Gdynia. Jednym z punktów programu była prezentacja pt.: Komercjalizacja wyników prac badawczych Politechniki Rzeszowskiej – Innowator Akademicki. 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej
przedsiębiorczości akademickiej pt.; „Innowator Akademicki” przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP