Punkt Wiedzy

Stowarzyszenie HORYZONTY w ramach programu : "Kreator Innowacyjności”
w swojej siedzibie prowadzi „Punkt Wiedzy” – miejsce konsultacji,  w którym każdy zainteresowany ze środowiska akademickiego będzie mógł uzyskać pomoc merytoryczną w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, oraz pozyskiwania środków unijnych na działalność gospodarczą – głównie pomoc
w zakresie start-up, spin-off, oraz spin-out

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Kreator innowacyjności – wsparcie
innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej pt.; „Innowator Akademicki” przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP