Konkurs - Wizja Firmy Innowacyjnej

Stowarzyszenie HORYZONTY przy współpracy z Politechniką Rzeszowską  ogłasza konkurs

pt. „WIZJA FIRMY INNOWACYJNEJ” .

Konkurs jest prowadzony w ramach Projektu „Innowator Akademicki”  współfinansowego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu ”Kreator Innowacyjności -
wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

Zasady Konkursu:

 

v     W konkursie mogą uczestniczyć osoby należące do kadry naukowej oraz studenci Politechniki Rzeszowskiej

v     Zgłoszenia w formie koncepcji innowacyjnej firmy powinno składać się z 4 części”

1)     Dane informacyjne i kontaktowe osoby zgłaszającej

2)     Identyfikacja tematyki  badawczej lub osiągnięć naukowych które są motywem wiodącym firmy

3)     Opis potencjalnego produktu lub usługi

4)     Przedstawienie potencjalnego odbiorcy produktu lub usługi

v     Zgłoszenia do konkursu na formularzu konkursowym powinny być składane w 1 egzemplarzu w siedzibie Stowarzyszenia „Horyzonty” przy ul. Powstańców
Warszawy 10 w Rzeszowie ( budynek S)

v     Harmonogram konkursu:

- termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 listopad 2009

- ogłoszenie wyników nastąpi 27 listopada 2009

      Kryteria oceny:

v     Ocenie podlegać będzie:

- pomysłowość i ciekawa wizja firmy – max 60 pkt

- innowacyjność- max 20 pkt

- szansa powodzenia przedsięwzięcia- max 20 pkt

v     Prace punktowane są  w skali od 0-100 punktów

            Nagrody:

v     Laureat konkursu otrzyma nagrodę w postaci ramki cyfrowej na zdjęcia.

v     Dla laureatów  trzech zwycięskich miejsc zostaną przygotowane bezpłatnie 
wnioski o dofinansowanie

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej pt.; „Innowator Akademicki” przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP