Aktualności

NOWY ADRES STOWARZYSZENIA NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII "HORYZONTY"

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie zawiadamiamy, iż od 1 września 2017 r. ulega zmianie adres Stowarzyszenia "HORYZONTY" i stary adres (ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów), nie będzie już aktualny.

 

Nowy adres Stowarzyszenia "HORYZONTY" to:

ul. Generała Mariana Langiewicza 29a

35-085 Rzeszów


 

Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacyjnosci I Transferu Technologii "HORYZONTY"

miało zaszczyt wziąść udział w konferencji zamykającej Projekt

„Samborzanie mają głos – pilotażowa edycja budżetu partycypacyjnego w mieście Sambor”

 organizowanej w Połtawie w dniach 24-25.11.2016 (UKRAINA) na temat

"Demokracji lokalnej we wspólpracy polsko-ukraińskiej"

 

W ramach Konferencji (24.11.2016) zostały poruszone następujące zagadnienia:

– Prezentacja polsko-ukraińskich projektów rozwojowych w 2016 roku;

– Przegląd kanadyjskiego programu rozwojowego dla Ukrainy;

– Reformy samorządowe na Ukrainie w 2016 roku  - wyzwanie dla współpracy międzynarodowej;

– Media lokalne - strażnicy demokracji?;

            

(Zdjęcia z Konferencji autorstwa połtawskiej fotografki - pani Anny Czapała)


W ramach warsztatów grup roboczych (25.11.2016) zostały podniesione tematy takie jak:

- Media lokalne  - jak skutecznie wzmacniać niezależność;

- Połączone gromady w Ukrainie;

- Miasta w Ukrainie – koło napędowe rozwoju kraju;

- Budżety obywatelskie - moda czy realny instrument zarządzania partycypacyjnego;

- Ewaluacja polityk publicznych.

        

(Zdjęcia z Konferencji autorstwa połtawskiej fotografki - pani Anny Czapała)

 


Konferencja została zrealizowana w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji finansowanego ze środków współpracy rozwojowej Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD).


 

Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacyjnosci I Transferu Technologii "HORYZONTY" ma przyjemność

zaprezentować Państwu dwu-języczne opracowanie (polsko-ukraińskie), które powstało w wyniku wdrażania projektu

„Samborzanie mają głos – pilotażowa edycja budżetu partycypacyjnego w mieście Sambor”

realizowanego w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju.

W Broszurze przedstawiono cele i działania realizowane w w/w projekcie, zamieszczono skróty referatów, które były prezentowane podczas konferencji i szkoleń organizowanych w ramach projektu, zawarto również rekomendacje dla wdrażania budżetu partycypacyjnego. W Broszurze zamieszczono również fotorelację z działań projektowych wraz z opisem wizytowanych miejsc.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁEM! 

W wyniku realizacji Projektu

"Samborzanie mają głos- pilotażowa edycja budżetu partycypacyjnego w mieście Sambor"

Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacyjności I Transferu Technologii "HORYZONTY" przy współpracy z Samborską Agencją Rozwoju Regionalnego i Eurointegracji oraz Samborską Miejską Radą w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji stworzyło Podręcznik pt:"Budżet Partycypacyjny. Przewodnik po pilotazowej edycji budżetu partycypacyjnego w Samborze".

"Celem niniejszego podręcznika jest zapoznanie mieszkańców ze specyfiką narzędzia jakim jest budżet partycypacyjny (obywatelski). Ułatwi to świadome włączenie się mieszkańców do programu budżetu obywatelskiego  na każdym etapie jego realizacji". - Kazimierz Tuszyński- Prezes Stowarzyszenia "HORYZONTY"


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO LEKTURY!
 

Stowarzyszenie na Rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "Horyzonty"

w dniu 21.11.2016 w Samborze (UKRAINA)

zorganizowało spotkanie Okrągłego Stołu w ramach Projektu

„SAMBORZANIE MAJĄ GŁOS – PILOTAŻOWA EDYCJA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W MIEŚCIE SAMBOR”,

które miało na celu

podsumowanie realizacji samborskiego budżetu obywtelskiego na 2017 r. oraz

przedstawienie rekomendacji dla wdrażania różnych form aktywności obywatelskiej.

 

 

Więcej informacji na temat spotkania jest dostępnych w zakładce OKRĄGŁY STÓŁ W SAMBORZE,

zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć w naszej GALERII.

 


W wyniku realizacji Projektu

 "Promocja innowacyjncyh produktów astro-turystyki w krajach Grupy Wyszehradzkiej"

Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacyjności I Transferu Technologii "HORYZONTY" 

wraz z partnerami z CZECH, SŁOWACJI I WĘGIER opracowało Broszurę anglo-języczną

podsumowującą Projekt o Parkach ciemnego nieba w krajach Grupy Wyszehrtadzkiej

pt: "THE DARK SKY PARKS IN V4 COUNTRIES"

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO LEKTURY !

  

Projekt współfinansowany z Funduszu Wyszehradzkiego


 

 

W dniach 17.10-18-10.2016 r. Stowarzyszenie HORYZONTY

zorganizowało warsztaty nt. "Astro-turystyki i edukacji ekologicznej" w ramach

Projektu: " Promocja innowacyjncyh produktów astro-turystyki w krajach Grupy Wyszehradzkiej",

które miały miejsce w

Hortobágy-Máta, Hortobágy i Debrecen (WĘGRY)

         

Zapraszamy do obejrzenia więcej zdjęć z tego wydarzenia do naszej Galerii


 

W dniach 08-09.09.2016 r. odbyła się w Kolonicy (SŁOWACJA) konferencja

ASTROTURYSTYKA JAKO WYZWANIE DLA NIEPRZEMYSŁOWEGO REGIONU,

w której Stowarzyszenie HORYZONTY wzięło udział.

Poniżej przedstawiamy Państwu krótką fotorelację

   

(Więcej zdjęć z wydarzenia można zobaczyć w naszej GALERII)

 

Konferencja została zorganizowana w ramach Projektu PROMOCJA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW ASTROTURYSTYKI W KRAJACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ.


 


 

Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "HORYZONTY" w dniach 13-18.09.2016 r. wzięło  udział

w wizycie studyjnej w Czerkasach (Ukraina) w ramach projektu

„Samborzanie mają głos – pilotażowa edycja budżetu partycypacyjnego w mieście Sambor”.


Podczas wyjazdu zaplanowane było spotkanie z władzami miasta, spotkania eksperckie oraz wizyty studyjne.

                   

 

Więcej informacji znajduje się w zakładce Wizyta studialna w Czerkasach


 

Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "HORYZONTY"

w dniach 8-9.09.2016 r. w Kolonicy (SŁOWACJA)

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

pt:"ASTROTURYSTYKA JAKO WYZWANIE DLA NIEPRZEMYSŁOWEGO REGIONU" -

jako część Międzynarodowej Konferencji o astro-turystyce i meteorytach w Połoninie.

 

Konferencja zorganizowana w ramach Projektu

"Promocja innowacyjnych produktów astroturystyki w krajach Grupy Wyszehradzkiej"

 

Program będzie obejmował 2 bloki tematyczne:

08.09.2016 r.-   KONFERENCJE- ASTROTURYSTYKA JAKO NOWA ALTERNATYWA DLA ROZWOJU REGIONÓW NIEPRZEMYSŁOWYCH

09.09.2016 r.-   WIZYTA STUDYJNA W POŁONINACH- W PARKU CIEMNEGO NIEBA- 30' ROCZNICA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO W KOLONICY (SŁOWACJA)

 


 

Pierwszy budżet obywatelski w Samborze uchwalony!

W dniu 11.07.2016 r. na posiedzeniu Samborskiej Miejskiej Rady został przyjęty regulamin pierwszego budżetu obywatelskiego dla Miasta Sambora. Miasto na ten cel wydzieliło  z budżetu na 2017 r. kwotę 200 000,00 UAH.

Do przeprowadzenia pierwszej – pilotażowej edycji budżetu obywatelskiego miasto Sambor przygotowuje się od kwietnia 2016 r. uczestnicząc w polsko-ukraińskim projekcie  pt. „Samborzanie mają głos – pilotażowa edycja budżetu partycypacyjnego w mieście Sambor” realizowanym w ramach Polsko-Kanadyjskiego - Programu Wsparcia Demokracji współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju.

Projekt realizowany jest w oparciu o doświadczenia miasta Rzeszowa, które pierwszy budżet obywatelski wprowadziło w 2014 r. oraz miasta Czerkasy, które jest jednym z pierwszych miast na Ukrainie, które z powodzeniem wdrożyło budżet partycypacyjny.

Doświadczenia obu miast zostały zaprezentowane na konferencji inaugurującej projekt   w dniu 30.05.2016r. w Samborze.

       

W pierwszym etapie realizacji projektu przedstawiciele Samborskiego samorządu oraz lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczyli w dwóch szkoleniach na temat wdrażania budżetu obywatelskiego prowadzonych przez polskich ekspertów. Pierwsze szkolenie pt. „Budżet partycypacyjny- instrukcja obsługi” odbyło się w Samborze w dniu 31.05.2016r. Kolejne szkolenie pt. „Budżet partycypacyjny w praktyce” zorganizowane zostało w dniu 13.07.2016r. w biurze Rady Miasta Rzeszowa w ramach wizyty studialnej delegacji z Sambora w Rzeszowie. W trakcie wizyty w Rzeszowie delegacja z miasta Sambora spotkała  się z Prezydentem Miasta Rzeszowa Panem Tadeuszem Ferencem oraz z inicjatorami Rzeszowskiego budżetu obywatelskiego. Podczas spotkania gospodarze podzielili się doświadczeniami z przeprowadzenia trzech edycji budżetu obywatelskiego w Rzeszowie. Delegacja z Sambora zapoznała się również z inwestycjami zrealizowanymi w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

                          

Obecnie projekt wchodzi w nowy etap, bowiem do 15 września 2016 r. mieszkańcy Sambora mogą zgłaszać propozycje projektów dotyczących poprawy jakości życia  w następujących obszarach: naprawy chodników, oświetlenia ulicznego, drogi, poprawę estetyki miasta, rozmieszczenie innych terenów rekreacyjnych. Do tego czasu Samborska Agencja Rozwoju i Eurointegracji (partner projektu) wspólnie z władzami miasta będą organizować spotkania z mieszkańcami, w trakcie których będzie można uzyskać pomoc w przygotowaniu wniosku.

Finalnym etapem realizacji projektu będzie przeprowadzenie pierwszego w historii Sambora głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego, kiedy to mieszkańcy zdecydują, na jaki cel zostaną wydane pieniądze stanowiące część wspólnego budżetu miejskiego. 

 

 


Stowarzyszenie "Horyzonty" zaprasza członków Stowarzyszenia na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia        w dniu 28.06.2016r. w siedzibie Stowarzyszenia "Horyzonty".

 

W dniach 19-21.06.2016 r. odbyła się w STARYCH HAMRACH (CZECHY) konferencja

" PARKI CIEMNEGO NIEBA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNE"

w ramach projektu

"Promocja innowacyjnych produktów astroturystyki w krajach Grupy Wyszehradzkiej".

 

Wzięło w niej udział 4 partnerów projektu z : POLSKI, CZECH, SŁOWACJI I WĘGIER.


19.06.2016 r.- odbyła się wizyta studiala w Beskidzkim Parku Ciemnego Nieba

20.06.2016 r.- miały miejsce wystąpienia prelegentów z krajów Grupy Wyszehradzkiej

21.06.2016 r.- miała miejsce druga wizyta studialna w Beskidzkim Parku Ciemnego Nieba z udziałem zaproszonych gości

 

TEMATY REFERATÓW:


1. "PARKI CIEMNEGO NIEBA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNE"- ROBERT BURY (POLSKA)

2. "ASTROTURYSTYKA W BOTO W BESKIDZKIM PARKU CIEMNEGO NIEBA" - JAN KONDZIOLKA (BESKIDZKI PARK CIEMNEGO NIEBA)

3. "ASTROTURYSTYKA W CZESKIEJ REPUBLICE"- TOMAS HYNEK (BESKIDZKI PARK CIEMNEGO NIEBA)

4. "ROLA HORTOBAGY I ZSELIC- PARKI CIEMNEGO NIEBA JAKO CENTRUM TURYSTYCZNE"- ISTVAN GYARMATHY (HORTOBAGY PARK CIEMNEGO NIEBA, WĘGRY)

5. "ASTROTURYSTYKA NA SŁOWACJI"- IGOR KUDZEJ (OBSERWATORIUM VIHORLAT W HUMENNEM, SŁOWACJA)

6. "NOWE MOŻLIWOŚCI EDUKACJI ASTRONOMICZNEJ W PARKACH CIEMNEGO NIEBA, PROJEKCJA 3D"- JANOS KASA (MAGNITUDO TOWARZYSTWO ASTRONOMICZNE, WĘGRY)

   
(Więcej zdjęć z wydarzenia można zobaczyć w naszej Galerii)
Projekt współfinansowany z Funduszu Wyszehradzkiego 

 

17.06.2016 Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty”, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie wykonawcy na usługę hotelową w związku z realizacją projektu „Samborzanie mają głos – pilotażowa edycja budżetu partycypacyjnego w mieście Sambor" realizowanego w ramach Polsko-Kanadyjskiego - Programu Wsparcia Demokracji współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju.

Zapytanie ofertowe 1/06/2016 

 


 

 •  „Samborzanie mają głos – pilotażowa edycja budżetu partycypacyjnego w mieście Sambor” 

11 maja 2016 r. w Samborze odbyło się spotkanie robocze ekspertów z udziałem mera m.Sambora Pana Jurija Petrowicza Gamar, Pani Iryny Chernychenko dyrektor Samborskiej Agencji Rozwoju i Eurointegracji, Pana Andrzeja Deca Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa oraz Pana Kazimierza Tuszyńskiego prezesa Stowarzyszenia "Horyzonty".

Celem spotkania było rozpoczęcie prac nad opracowaniem pilotażowej edcji budżetu obywatelskiego dla miasta Sambor w ramach projektu pt.: „Samborzanie mają głos – pilotażowa edycja budżetu partycypacyjnego w mieście Sambor”  realizowanego w ramach Polsko Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD). 

 


 • Astroturystyka- promocja innowacyjnych produktów turystycznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej”.
25 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Lutowiskach odbyły się warsztaty pt.:. „Astroturystyka w miejscach cennych przyrodniczo”. Warsztaty rozpoczęły cykl spotkań kolejno w Polsce,        w Czechach, na Słowacji oraz na Węgrzech, których celem jest wypromowanie wspólnej marki astroturystyki w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Warsztaty zostały zorganizowane            w ramach projektu „Astroturystyka- promocja innowacyjnych produktów turystycznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej” współfinansowanego z Funduszu Wyszehradzkiego. 


Projekt współfinansowany z Funduszu Wyszehradzkiego


 • Forum Energetyczne w Tłumaczu
13 grudnia 2015  roku o godzinie 9:00 w budynku Rejonowej Administracji Państwowej w Tłumaczu odbyło się Forum Energetyczne „Wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii i poprawiające efektywność energetyczną – prezentacja Profilu Energetycznego Rejonu”, które było jednocześnie finalnym etapem projektu.
W Forum wzięło łącznie 55 osób. Moderatorami Forum byli Kazimierz Tuszyński oraz prof. Oleg Karpash. 

 • Konferencja naukowa pt. "Turystyka przyrodnicza - szanse i ograniczenia eksploatacji ekonomicznej obszarów chronionych" 

20 listopada 2015 w Lunecie w Zamościu odbyła się konferencja naukowa pt. "Turystyka przyrodnicza - szanse i ograniczenia eksploatacji ekonomicznej obszarów chronionych" podsumowująca projekt Stowarzyszenia "Horyzonty" - "W harmonii z naturą - promocja bioróżnorodności Polski Południowo-Wschodniej".

Wśród gości i prelegentów byli m.in. przedstawiciele Roztoczańskiego Parku Narodowego.


 

Relacja z konferencji 

 


 

 • Zaproszenie na konfrencję zamykającą projekt 
 • "W Harmonii z naturą - promocja bioróżnorodności Polski Południowo-Wchodniej".

 


 • „Bioróżnorodność Polski Południowo-Wschodniej w obiektywie”

Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „HORYZONTY” serdecznie zaprasza na otwarcie cyklu wystaw fotograficznych nagrodzonych
i wyróżnionych prac w konkursie

„Bioróżnorodność Polski Południowo-Wschodniej w obiektywie”

 organizowanego w ramach projektu
„W HARMONII Z NATURĄ – promocja bioróżnorodności Polski
Południowo-Wschodniej”
.

Wystawa będzie się składać z łącznie 30 wyróżnionych fotografii, z czego 6 zostało nagrodzonych.

Otworzenie pierwszej wystawy oraz wręczenie nagród z udziałem przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego odbędzie się w holu Urzędu Marszałkowskiego
przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie
5 października 2015 roku o godzinie 10:00.

Zapraszamy również do obejrzenia elektronicznej wystawy na stronie: WYSTAWA

Wystawa zorganizowana jest w ramach projektu pn. „W HARMONII Z NATURĄ – promocja bioróżnorodności Polski Południowo-Wschodniej  korzystającego z dofinansowania w kwocie 212 500,00 zł pochodzącego  z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG  

 • Wizyta delegacji z Ukrainy na farmie fotowoltaicznej w Cieszanowie

W dniu 24.09.2015 r. Stowarzyszenie "Horyzonty" gościło na farmie fotowoltaicznej grupę przedstawicieli obwodów: iwano-frankowskiego, lwowskiego, odeskiego i tarnopolskiego w ramach projektu  pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawienie efektywności energetycznej na poziomie obwodów ukraińskich"


 • 28.08.2015
          Z przyjemnością informujemy, że od maja 2015r. rozpoczęło pracę Rejonowe Energetyczne Centrum Doradcze w Tłumaczu.
        Centrum powstało w ramach projektu pt. "Wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii i poprawiające efektywność energetyczną w rejonie Tłumackim" współfinansowanym w ramach Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015r.
            Głównym celem Centrum i realizowanego projektu jest wspieranie rozwoju społecznego
i gospodarczego w Rejonie Tłumacz, w szczególności poprzez aktywizację samorządu terytorialnego do wdrażania energooszczędnych rozwiązań oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Więcej informacji znajdą państwo na stronie internetowej Rejonowego Energetycznego Centrum Doradczego.

                  Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Centrum

  

 

 • 04.03.2015 Miło nam poinformować , że od 1 marca br. Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu pn. "Wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energi i poprawiające efektywność energetyczną w Rejonie Tłumackim. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015

Cel projektu:
 Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Rejonu Tłumacz poprzez aktywizację samorządu terytorialnego do wdrażania energooszczędnych rozwiązań oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 

 Główne działania w projekcie:

 

 • Konferencja prasowo-informacyjna w Tłumaczu
 • Wizyta robocza w Rejonie Tłumackim 
 • Wizyta studyjna na Podkarpaciu 
 • Budowanie kompetencji kadr ds. efektywnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Utworzenie i prowadzenie Rejonowego Energetycznego Centrum Doradczego w Tłumaczu
 • Opracowanie Profilu Energetycznego  Rejonu Tłumackiego 
 • Forum Energetyczne w  Tłumaczu -  „Wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii i poprawiające efektywność energetyczną - Prezentacja Profilu Energetycznego  Rejonu

informacje o projekcie:


 • 31.10.2013r. Stowarzyszczenie "Horyzonty" członkiem Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej

 

 

 • 09.11.2012r. Zaproszenie do udziału w projekcie „BRing.Nauki społeczne dla gospodarki”

 

Szanowni Państwo, 

Wyższa Szkoła Europejska zaprasza do udziału w projekcie „BRing. Nauki społeczne dla gospodarki”, skierowanym do naukowców z szeroko pojmowanych dziedzin społecznych (m.in. socjologii, psychologii, pedagogiki, ekonomii, politologii) zatrudnionych w szkołach wyższych, instytutach badawczych i instytutach naukowych PAN. 

 Projekt „BRing. Nauki społeczne dla gospodarki” obejmuje program szkoleniowy dotyczący praktycznych aspektów współpracy nauk społecznych z gospodarką oraz program płatnych staży (3000 zł miesięcznie) dla naukowców w podmiotach otoczenia gospodarczego (firmy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne). Bliższe informacje o projekcie znajdują się w załączniku oraz na stronie www.bepluser.pl.

 Program szkoleniowy obejmuje 4 moduły szkoleniowe (4 dwudniowe szkolenia). Zajęcia prowadzone są metodą case studies oraz metodą projektów. W ich trakcie uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności ułatwiające im podjęcie współpracy z gospodarką (od znalezienia pomysłu na własny innowacyjny projekt, przez jego przełożenie na język rynku, zarządzanie projektem, finansowanie, chronienie swoich praw intelektualnych, po skuteczne wypromowanie i dobry PR).

 Pierwsze szkolenie w Rzeszowie odbędzie się 14-15 grudnia. Rekrutacja trwa do 23 listopada 2012.

 Spośród uczestników szkoleń wyłonionych zostanie 50 stażystów, którzy zrealizują innowacyjne projekty na rzecz wybranych przez siebie podmiotów otoczenia gospodarczego. Podczas czteromiesięcznych staży uczestnicy otrzymają łączne wynagrodzenie w wysokości  12 000 zł brutto za przygotowywany przez siebie projekt.

 

Kontakt 

"BRing. Nauki społeczne dla gospodarki" 

Wyższa Szkoła Europejska 

im. ks. Józefa Tischnera 

ul. św. Filipa 25 

31-150 Kraków 

tel. 12 683 24 79, 12 683 24 69, 512 900 593 

bring@wse.krakow.pl 

www.bepluser.pl 

  

Projekt „BRing. Nauki społeczne dla gospodarki” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt jest realizowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. 

 


 

 

 

 • 10.05.2012 Stowarzyszenie „Horyzonty” zaprasza STUDENTÓW I KADRĘ NAUKOWĄ do udziału w warsztatach "KREOWANIE FIRMY I POZYSKANIE KAPITAŁU NA TRANSFER WIEDZY" w dniu 21.05.2012r.  godz. 9.00-12.00 

            Więcej informacji: www.horyzonty.man.rzeszow.pl w zakładce Projekty→ Akademia Innowacji →Warsztaty

 


 

 • 26.04.2012 - Ogłoszenie o Konkursie

           Stowarzyszenie „Horyzonty” zaprasza STUDENTÓW I KADRĘ NAUKOWĄ do udziału w nowym konkursie 

           KONKURS NA „KONCEPCJĘ FIRMY INNOWACYJNEJ”.

           Wypełnione formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w budynku L PRz, pokój L-1, w godzinach 8-16

            do dnia 6 czerwca 2012 r.

Zasady przeprowadzenia  konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Stowarzyszenia „Horyzonty”: www.horyzonty.man.rzeszow.pl w zakładce

Projekty→ Akademia Innowacji →Konkurs

 


 

 • 24.04.2012 - Stowarzyszenie Horyzonty od 2.04.2012 realizuje projekt pt."Rozwój MSP Autonomicznej Republiki Krymu w oparciu o wykorzystanie innowacyjnych, energoszczędnych technologii" Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. Więcej informacji o projekcie w zakładce Projekty

 


 

 • 20.04.2012 - Stowarzyszenie Horyzonty od 2.04.2012 realizuje projekt pt."Rozwój MSP  Rejonu Zakarpackiego w oparciu o wykorzystanie innowacyjnych, energoszczędnych technologii" Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. Więcej informacji o projekcie w zakładce Projekty 

 


 

 • 10.01.2012 Stowarzyszenie Horyzonty od 1.12.2011r. realizuje projekt pt. "Akademia Innowacji" projekt jest współfinansowany w ramacha programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Więcej informacji o projekcie w zakładce Projekty 

 


 

 • 28.06.2011 r. wyniki konkursu na „WIZJĘ FIRMY INNOWACYJNEJ” 

Konkurs zorganizowany zotał w ramach projektu Innowacja Akademicka współfinansowanego z programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Laureatami konkursu zostałi:

- Konrad Wisz - I miejsce zaPisanie aplikacji, programów, gier na urządzenia mobilne”,

- Agnieszka Jędrusik - II miejsce za Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania”,

- Paweł Matwijczyk - III miejsce za Zastosowanie materiałów kompozytowych”,

- Beata Słowiak - IV miejsce zaWytwarzanie biżuterii z wykorzystaniem suszonych owoców”.

 

Gratulujemy uczestnikom konkursu i życzymy sukcesów zarówno na uczelni, jak i w innowacyjnym życiu zawodowym.

 


 

 • 28.04.2011 r. Wyniki konkursu przeprowadzonego w dniu 15.04.2011r. w ramach projektu "Inno Patent - jako metoda ochrony wynalazków" .

Szanowni Państwo!

   Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu zorganizowanego w ramach projektu "Inno Patent" przeprowadzonego w dniu 15.04.2011r.

Gratulemy zwycięzcom! Uroczyste rozdanie nagród z udziałem Pana Rektora prof. Jacka Kluski odbędzie 29 kwietnia o godzinie 10.00 w budynku Rektoratu Politechniki Rzeszowskiej.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zapraszamy do korzystania z kolejnych konkursów i szkoleń orgaznizowanych w ramach projektów Inno Patent i Innowacja Akademicka.

Wyniki Konkursu

Lp.

Imię i nazwisko

Punktacja

Uczelnia

Nagrody

1.   

Przemysław Kozioł

30,0

Politechnika Rzeszowska

Aparat cyfrowy

2.   

Magdalena Łęcka

29,5

Uniwersytet Rzeszowski

Ramka cyfrowa

3.   

Anna Grabias

29,0

Politechnika Rzeszowska

Kalkulator naukowy

4.   

Tomasz Wiliński

28,0

Politechnika Rzeszowska

 

5.   

Renata Chorzeb

27,0

Politechnika Rzeszowska

 

6.   

Ewa Lesiak

27,0

Uniwersytet Rzeszowski

 

7.   

Patrycja Pluta

26,0

Politechnika Rzeszowska

 

8.   

Beata Słowiak

25,0

Politechnika Rzeszowska

 

9.   

Agnieszka Jędrusik

24,5

Politechnika Rzeszowska

 

10.   

Katarzyna Kuś

24,0

Politechnika Rzeszowska

 

11.   

Ewelina Tuszyńska

20,5

Politechnika Rzeszowska

 

12.   

Mirosław Nabożny

19,5

Politechnika Rzeszowska

 

13.   

Andrzej Grych

18,0

Politechnika Rzeszowska

 

Ø      Dotacja  do 300 tys. złotych

* dla przedsiębiorców i osób zakładających firmy z regionów wiejskich w tym miast poniżej 5 tys. mieszkańców

Nabór wniosków: 27 wrzesień do 7 października 2011r.

 

Ø      Dotacja do 500 tys. złotych

* na inwestycje związane z wytworzeniem biogazu dla rolników

Nabór wniosków: 27 wrzesień do 14 października 2011r.

 

Ø      Dotacja do 100 tys. złotych

* dla rolników na działalność pozarolniczą

Nabór wniosków: 17 październik do 4 listopad 2011r.