Konferencja Informacyjna na Ukrainie

W dniach 5-6 maja 2009 r. odbyła się konferencja informacyjna we Lwowie dotycząca zakresu i podstawowych informacji na temat projektu

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r.