Innowator Akademicki

INNOWATOR AKADEMICKI

________________________________

Wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

_______________________________________

 

Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "HORYZONTY" działające przy Politechnice Rzeszowskiej realizuje projekt pt. Innowator Akademicki. Projekt jest realizowany w ramach programu:
"Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa  Wyższego.  Należy podkreślić „Kreator Innowacyjności" jest pierwszym programem ukierunkowanym  na całość problemów transferu technologii. Dzięki temu programowi istniej możliwość zapoczątkowania  współpracy instytucji około-naukowcy na rzecz komercjalizacji wiedzy.

Głównym celem projektu Innowator Akademicki jest komercjalizacja wyników wybranych prac badawczych Politechniki Rzeszowskiej. Ponadto realizacja projektu ma służyć osiągnięciu takich celów jak: podniesienie
w środowisku kadry naukowej i studentów świadomości, a także potrzeby rozwijania przedsiębiorczości opartej na wiedzy, zmniejszenie bariery otwarcia się nauki na gospodarkę, przetestowanie nowych kanałów dystrybucji wiedzy akademickiej do przedsiębiorców oraz punktu wiedzy o możliwościach
wsparcia firmy typu start - up i spin off dla środowiska akademickiego
.

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Kreator innowacyjności – wsparcie
innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej pt.; „Innowator Akademicki” przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP