Doradztwo

1. Ogólnobiznesowe - w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - rynkowe i informacyjne - marketingowe

2. Specjalistyczne - w zakresie przygotowywania wniosków do programów pomocowych

• dla małych i średnich przedsiębiorstw

• dla jednostek samorządu terytorialnego - w zakresie montażu finansowego inwestycji - w zakresie strategii marketingowych

3. Specjalistyczne związane z innowacjami i transferem technologii - audit technologiczny

• ocena technologii stosowanych przez przedsiębiorcę

• identyfikacja technologii kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstwa

• analiza czynników wewnętrznych przedsiębiorstwa, warunkujących jego pozycję rynkową i szanse dalszego rozwoju - przygotowanie do wdrożenia rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii

• przygotowanie planu technologicznego przedsiębiorstwa,

• badania rynku

• poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania wdrażania rozwiązań przewidzianych w strategii - wdrażanie pozyskanych technologii

• poszukiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji ściśle związanych z wdrożeniem nowej technologii

• usługi eksperckie związane z uruchomieniem nowej technologii

• usługi doradcze związane z dostosowaniem technicznym, technologicznym i organizacyjnym przedsiębiorstwa do wdrażanej technologii.