Prace promowane

Rozwiązania techniczne Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego gotowe do komercjalizacji

WYKAZ TEMATÓW WYBRANYCH DO PROMOCJI:

(w kolejności alfabetycznej)

 • Moduł koryta odwodnieniowego

Dr inż. Daniel Słyś

Prof. dr hab. inż. Józef Dziopak 

 • Nastawna rampa do pokonywania przeszkód poprzecznych

Dr inż. Sławomir Miechowicz

Mgr inż. Paweł Fudali

 • Sedymentacyjne koryto odwodnieniowe

Dr inż. Daniel Słyś

 • Sposób dokładnego wykrawania elementów z blach i otworów oraz wykrojnik do realizacji tego sposobu

Dr inż. Stanisław Kut

Dr inż. Jacek Mucha

Prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz

 • Układ do utylizacji zużytego oleju roślinnego w procesie zasilania silnika o zapłonie samoczynnym

Dr inż. Grzegorz Dzieniszewski

 • Urządzenie do bezkłowego statycznego nagniatania powierzchni walcowych

Prof. dr hab. inż. Mieczysław Korzyński

Dr inż. Andrzej Pacana

 • Urządzenie do bezodpadowego cięcia rur kwadratowych

Dr inż. Edward Rejman

 • Urządzenie do diagnostyki stawu skokowego

Prof. dr n. med. Andrzej Kwolek

Dr Wojciech Bieniasz

 • Wieloczłonowy robot chirurgiczny do wspomagania chirurgii małoinwazyjnej

Dr inż. Ryszard Leniowski - kierownik zespołu,

Dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. nadzw. UR

Dr hab. inż. Jacek Cieślik, prof. nadzw. AGH

Mgr inż. Rafał Pajda

 • Wirówka przeciążeniowa do badania i określania przydatności zespołów lub podzespołów zwłaszcza mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych w warunkach przeciążeniowych

Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz

Dr hab. inż. Romana Śliwa,  prof. PRz

Dr Wojciech Bieniasz

 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji do monitorowania jakości wody w rzekach

Dr hab. inż. Tadeusz Kwater, prof. UR

mgr Paweł Krutys

 

Poniżej do pobrania w 3 częściach broszura dotycząca promowanych tematów i baza danych z wybranymi tematami.

 

Projekt współfinansowany jest przez

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach programu:

Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

ZałącznikWielkość
broszura_innowacja_cz_1.pdf1.74 MB
broszura_innowacja_cz_2.pdf1.89 MB
broszura_innowacja_cz_3.pdf1.58 MB
2011-06_baza_danych_wynikow_badan_naukowych.pdf240.63 KB