O projekcie

Projekt „INNOWACJA AKADEMICKA”

realizowany jest w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

 

Działania przewidziane w projekcie:

I.                    Tworzenie i obsługa baz danych zawierających informacje o wynikach badań naukowych

II.                   Udział w wystawach i targach dotyczących współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami

III.                  Działalność informacyjno-promocyjna polegająca na prowadzeniu działań edukacyjnych dotyczących

komercjalizacji wiedzy, transferu technologii i przedsiębiorczości wśród studentów i kadry naukowej, w tym:

- przeprowadzenie  konkursu na koncepcję firmy innowacyjnej;

- prowadzenie "Punktu Wiedzy" w charakterze  miejsca do konsultacji;

- warsztaty: "Kreowanie firmy i pozyskiwanie kapitału na transfer wiedzy".