Inno - Patent

Projekt "Inno Patent - jako metoda ochrony innowacji"

jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w ramach programu "Patent Plus - wsparcie patentowania wynalazków"

 

Cel projektu:

  • Podnoszenie w środowisku kadry naukowej i studentów świadomości i potrzeby rozwijania wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej i intelektualnej

 

Działania w projekcie: 

  • Konkurs na temat wiedzy o ochronie praw własności intelektualnej i przemysłowej
  •  Szkolenia w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej
  •  Udział w  Rzeszowskich Targach Edukacji
Inno - Patent