Wizyta studialna w Czerkasach

  Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "HORYZONTY"

w dniach 13-17.09.2016 r. wzięło udział

w wizycie studyjnej w Czerkasach (Ukraina) w ramach projektu

„Samborzanie mają głos – pilotażowa edycja budżetu partycypacyjnego w mieście Sambor”.

Podczas wyjazdu zaplanowane było spotkanie z władzami miasta, spotkania eksperckie oraz wizyty studyjne.

 

W wizycie wzieła udział delegacja ze Stowarzyszenia "HORYZONTY" w składzie: Kazimierz Tuszyński- eskpert ds Budżetu Obywatelskiego i Anna Latusek- Koordynator prejektów oraz delegacja z miasta Sambor w składzie: Iryna Chernychenko-Dyrektor Samborskiej Agencji Rozwoju i Eurointegracji, Iryna Kurlatowycz- Pierwszy Zastępca Burmistrza Sambora oraz Roman Simovith- osoba odpowiedzialna ds współpracy z mediami.

W dniu 15.09.2016 r. w jej ramach odbyło się spotkanie z Merem Miasta Czerkasy a także spotkanie z inicjatorami Czerkaskiego Budżetu Obywatelskiego oraz z komisją ds. oceny wniosków złożonych w ramach Czerkaskiego Budżetu Obywatelskiego.

W trakcie spotkań zostały zaprezentowane m.in. rezultaty wdrażanego Budżetu, wnioski mieszkańców miasta dla Sambora, przedstawienie zrealizowanych projektów w ramach Czerkaskiego Budżetu Obywatelskiego. Następnie miały miejsce wizyty studyjne na wspomnianych wcześniej inwestycjach zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego tj. w Pierwszym Czerkawskim Miejskim Szpitalu przy ul. Dahnivskiej 32 oraz w Gimnazjum Nr 10 w Czerkasach, podczas którego odbyło się spotkanie z Dyrekcją. Należy podkreślić otwartość i serdeczność w przyjęciu delegacji.

W dniu 15.09.2016 r. na spotkanie ekspertów projektu z zespołem ds. Budżetu Obywatelskiego w Czerkasach, które zostało zorganizowane w ramach Projektu przybyło 16 osób, a na wizyty studyjne stosunkowo 10 i 11 osób.


Poniżej znajduje się Program spotkań roboczych i wizyt studialnych 15.09.2016 r.

 

 Krótka fotorelacja z wizyty