Samborski Budżet Obywatelski 2017

 

Budżet partycypacyjny nazywany również  „obywatelskim” to forma uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących najbliższego otoczenia, w którym każdy mieszkaniec miasta może zdecydować, na jaki cel zostaną wydane pieniądze stanowiące część wspólnego budżetu miejskiego. W ramach Budżetu partycypacyjnego realizowane są zadania inwestycyjne i działania nieinwestycyjne zgłoszone i wybrane bezpośrednio przez mieszkańców.  Integralną częścią budżetu partycypacyjnego  jest publiczna dyskusja pomiędzy mieszkańcami, którzy na przynajmniej jednym z etapów inicjatywy spotykają się i debatują na specjalnie do tego celu powołanych zebraniach czy forach. Dyskusja w ramach budżetu partycypacyjnego dotyczy jasno określonych, ograniczonych środków finansowych. Wyniki budżetu partycypacyjnego są wiążące (co wyraźnie odróżnia budżet partycypacyjny od konsultacji społecznych). Propozycje wybrane przez mieszkańców są realizowane. Mieszkańcy otrzymują informację zwrotną dotyczącą zarówno projektów wybranych w ramach dyskusji, jak i tych, które zostały odrzucone. Proces wdrażania projektów wynikających z budżetu partycypacyjnego jest monitorowany. Wprowadzanie budżetu partycypacyjny nie jest procesem jednorazowym, ale długofalowym – jest organizowany rokrocznie przez lata.


W dniu 11.07.2016. na posiedzeniu Samborskiej Miejskiej Rady został przyjęty regulamin pierwszego budżetu obywatelskiego dla Miasta Sambora.

Miasto na ten cel wydzieliło  z budżetu na 2017 r. kwotę 200 000,00 UAH.

Do przeprowadzenia pierwszej – pilotażowej edycji budżetu obywatelskiego miasto Sambor przygotowuje się od kwietnia 2016 r. uczestnicząc w polsko-ukraińskim projekcie pt. „Samborzanie mają głos – pilotażowa edycja budżetu partycypacyjnego w mieście Sambor” realizowanym w ramach Polsko-Kanadyjskiego - Programu Wsparcia Demokracji współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju.

Projekt realizowany jest w oparciu o doświadczenia miasta Rzeszowa, które pierwszy budżet obywatelski wprowadziło w 2014 r. oraz miasta Czerkasy, które jest jednym z pierwszych miast na Ukrainie, które z powodzeniem wdrożyło budżet partycypacyjny. Doświadczenia obu miast zostały zaprezentowane na konferencji inaugurującej projekt w dniu 30.05.2016r. w Samborze.

W pierwszym etapie realizacji projektu przedstawiciele Samborskiego samorządu oraz lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczyli w dwóch szkoleniach na temat wdrażania budżetu obywatelskiego prowadzonych przez polskich ekspertów.

Pierwsze szkolenie pt. „Budżet partycypacyjny- instrukcja obsługi” odbyło się w Samborze w dniu 31.05.2016 r. Kolejne szkolenie pt. „Budżet partycypacyjny w praktyce” zorganizowane zostało w dniu 13.07.2016 r. w biurze Rady Miasta Rzeszowa w ramach wizyty studialnej delegacji z Sambora w Rzeszowie. W trakcie wizyty w Rzeszowie delegacja z miasta Sambora spotkała  się z Prezydentem Miasta Rzeszowa Panem Tadeuszem Ferencem oraz z inicjatorami Rzeszowskiego budżetu obywatelskiego. Podczas spotkania gospodarze podzielili się doświadczeniami z przeprowadzenia trzech edycji budżetu obywatelskiego  w Rzeszowie. Delegacja z Sambora zapoznała się również z inwestycjami zrealizowanymi  w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Obecnie projekt wchodzi w nowy etap, bowiem do 15 września 2016 r. mieszkańcy Sambora mogą zgłaszać propozycje projektów dotyczących poprawy jakości życia w następujących obszarach: naprawy chodników, oświetlenia ulicznego, drogi, poprawę estetyki miasta, rozmieszczenie innych terenów rekreacyjnych. Do tego czasu Samborska Agencja Rozwoju i Eurointegracji (partner projektu) wspólnie z władzami miasta będą organizować spotkania z mieszkańcami, w trakcie których będzie można uzyskać pomoc w przygotowaniu wniosku.

Finalnym etapem realizacji projektu będzie przeprowadzenie pierwszego w historii Sambora głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego, kiedy to mieszkańcy zdecydują, na jaki cel zostaną wydane pieniądze stanowiące część wspólnego budżetu miejskiego.

 

W wyniku realizacji Projektu "Samborzanie mają głos- pilotażowa edycja budżetu partycypacyjnego w mieście Sambor" Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacyjności I Transferu Technologii "HORYZONTY" przy współpracy z Samborską Agencją Rozwoju Regionalnego i Eurointegracji oraz Samborską Miejską Radą w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji stworzyło Podręcznik pt:"Budżet Partycypacyjny. Przewodnik po pilotazowej edycji budżetu partycypacyjnego w Samborze".

"Celem niniejszego podręcznika jest zapoznanie mieszkańców ze specyfiką narzędzia jakim jest budżet partycypacyjny (obywatelski). Ułatwi to świadome włączenie się mieszkańców do programu budżetu obywatelskiego  na każdym etapie jego realizacji". - Kazimierz Tuszyński- Prezes Stowarzyszenia "HORYZONTY"

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO LEKTURY!!!

 

 

Ponadto, w wyniku wdrażania projektu „Samborzanie mają głos...”  powstało dwu-języczne opracowanie (polsko-ukraińskie) w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju.

W Broszurze przedstawiono cele i działania realizowane w w/w projekcie, zamieszczono skróty referatów, które były prezentowane podczas konferencji i szkoleń organizowanych w ramach projektu, zawarto również rekomendacje dla wdrażania budżetu partycypacyjnego. W Broszurze zamieszczono również fotorelację z działań projektowych wraz z opisem wizytowanych miejsc.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁEM!

 

 


Więcej informaji o Samborskim Budżecie Obywatelskim znajduje się na stronach:

 

 

   Regulamin Samborskiego Budżetu Obywatelskiego

   www.arsambor.com

   http://sambircity.gov.ua/gromadskij-byudzhet/

 

 

 


 


 

Konsultacje z mieszkańcami Konsultacje z mieszkańcami