O projekcie

Projekt pt. „Samborzanie mają głos – pilotażowa edycja budżetu partycypacyjnego w mieście Sambor” jest realizowany na Ukrainie, w obwodzie lwowskim w mieście Sambor. Projekt jest realizowany w ramach Polsko-Kanadyjskiego – Programu Wsparcia Demokracji współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministra Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju.

 

Projekt w swym założeniu ma przyczynić do wzrostu zaangażowania mieszkańców Sambora w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej oraz aktywnego i skutecznego włączenia ich do życia publicznego, poprzez udział w wypracowaniu i wdrożeniu budżetu partycypacyjnego we współpracy z lokalnym samorządem.

 

Projekt skierowany jest do:

  1. przedstawicieli administracji lokalnej Sambora, w szczególności urzędników zajmujących się kwestiami budżetowymi oraz współpracą ze społeczeństwem obywatelskim;
  2. przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych;
  3. wspólnot lokalnych i
  4. organizacji młodzieży.

 

Termin realizacji projektu: IV-XI 2016 r.

 

 Realizacja projektu zastała zaplanowana na 3 etapy:

 

Pierwszy etap obejmuje zapoznanie władz i mieszkańców Sambora z budżetem partycypacyjnym. W ramach tej części projektu zaplanowana m.in.

 

  1. Konferencję prasowo-informacyjną w Samborze;
  2. Dwa szkolenia dla przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie planowania i wdrażania budżetu obywatelskiego- na przykładzie modelu budżetu obywatelskiego z Rzeszowa. Jedno w Samborze a kolejne w Rzeszowie;
  3. Wizytę grupy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych oraz liderów lokalnych w Rzeszowie. W trakcie wizyty zaplanowane jest spotkanie z aktywistami rzeszowskiego budżetu obywatelskiego, wizytacja inwestycji miejskich sfinansowanych z budżetu partycypacyjnego;
  4. Opracowanie przewodnika wdrażania budżetu obywatelskiego zawierającego przykłady modelu budżetów partycypacyjnych w Europie.

 

W drugim etapie zaplanowano opracowanie modelu działań i przeprowadzenie pilotażowej edycji budżetu obywatelskiego.  Pilotażowa edycja będzie obejmowała całą procedurę począwszy od opracowania regulaminu budżetu partycypacyjnego, poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych, przyjmowanie propozycji projektów zgłaszanych a skończywszy na przeprowadzeniu głosowania i wybraniu projektu do realizacji.

 

Realizacja projektu wybranego przez mieszkańców Sambora jest element projektu dzięki któremu mieszkańcy miasta Sambor będą mogli sami zadecydować o przeznaczeniu części środków z budżetu miasta na zadanie, które jest dla nich najważniejsze.

Na realizację wybranego projektu przez mieszkańców mer miasta zadeklarował się przeznaczyć sumę rzędu

50 000,00 do 100 000,00 UAH w projekcie budżetu miasta na 2017 r.

 

Końcowym etapem realizacji projektu będzie prezentacja wyników działań obywatelskich podczas obrad  Okrągłego Stołu w Samborze – z udziałem przedstawicieli miast partnerskich Sambora.

 

 

Istotnym elementem wdrażania budżetu partycypacyjnego w Samborze będzie strona internetowa dotycząca projektu i budżetu prowadzona przez partnera ukraińskiego Samborską Agencję Rozwoju i Eurointegracji na stronie www.arsambor.com.

Osoba do kontaktu Iryna Chernychenko – tel. 067 79 86 482

 

PARTNERZY PROJEKTU:


Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności

i Transferu Technologii „HORYZONTY"

horyzonty@man.rzeszow.pl,

Miasto Sambor:

sambirrada@ukr.net

www.sambircity.gov.ua


Samborska Agencja Rozwoju i Eurointegracji:

sambir.arr@gmail.com

www.arsambor.com