Szkolenia na temat budżetu partycypacyjnego

 

Szkolenie pt. "Budżet partycypacyjny - instrukcja obsługi" w Samborze odbyło sie 31 maja br. w Sali Posiedzen Samborskiej Miejskiej Rady.

Wzięło w nim udział 24 osoby (przedstawiciele administracji lokalnej, organizacje pozarządowe, wspólnoty lokalne oraz liderzy lokalni z Sambora).

Rekrutacje do szkolenia przeprowadziła Samborska Agencja Rozwoju Regionalnego i Eurointegracji. Prowadzący szkolenie: Kazimierz Tuszyński - Stowarzyszenie „HORYZONTY”, realizator projektu partnerskiego „UCHWALMY TO!”, dr Anna Pięta- Szawara - politolog, Uniwersytet Rzeszowski, Halyna Litwin - Stowarzyszenie Samorządów “Euroregion Karpaty”, dr Anna Kołomycew - politolog, Uniwersytet Rzeszowski oraz Robert Bury.

 


 

 

Szkolenie pn. "Budżet partycypacyjny w praktyce" w Rzeszowie odbyło sie 13 lipca br. w Sali Miejskiej Rady Miasta Rzeszowa.

W szkoleniu wzięła udział 8-osobowa delegacja z Ukrainy, która przyjechała w ramach wizyty grupy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych w Rzeszowie.

Prowadzący szkolenie: Kazimierz Tuszyński - Stowarzyszenie „HORYZONTY”, realizator projektu partnerskiego „UCHWALMY TO!”, dr Anna Pięta- Szawara - politolog, Uniwersytet Rzeszowski, dr Anna Kołomycew - politolog, Uniwersytet Rzeszowski, Maciej Sielicki - inicjator powstania Street Work-out Parku oraz Robert Bury.

 

 

ZałącznikWielkość
2016-07-13_elementy_skladowe_projektu_typologia_projektu.pdf597.67 KB
2016-07-13_metody_prowadzenia_konsultacji_spolecznych_i_spotkan_otwartych.-min.pdf622.48 KB
2016-07-13_metody_prowadzenia_konsultacji_spolecznych_i_spotkan_otwartych.-min.pdf622.48 KB
2016-05-31_weryfikacja_i_ocena_projektow.pdf181.65 KB
2016-05-31_budzet_partycypacyjny_jako_element_nowoczesnej_polityki_miejskiej.pdf756.97 KB