Wizyta Studialna w Rzeszowie

 

W dniach 12-15 lipca 2016 odbyła sie wizyta delegacji ukraińskiej w Rzeszowie.

Organizatorzy wizyty zaplanowali szereg wizyt studialnych w obiektach powstałych na przestrzeni ostatnich lat z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego:

13.07.2016 - Street Work-Out Park na Rzeszowskich Bulwarach;

14.07.2016 - scena amfiteatralna na osiedlu Krakowska Południe; park na osiedlu Franciszka Kotuli.  

W trakcie wizyty odbyło sie również zaplanowane w ramach działania 3-cie szkolenie pt. "Budżet partycypacyjny w praktyce". Ciekawym doświadzeniem dla delegacji było spotkanie z Prezydentem Miasta Rzeszowa.

Spotkanie ekspertów ds. budżetu obywatelskiego odbyło sie 12.07 i 14.07.2016, w trakcie którego ustalono treść ulotek na temat budżetu partycypacyjnego, które będą drukowane w dwóch turach: na etapie składania wniosków oraz gdy będzie ustalona lista wybranych projektów do głosowania.

Zwrócono też uwage na konieczność powstania ogłoszenia, które ma zachęcić mieszkańców Sambora do zgłaszania pomysłów inwestycji.

Ponadto, ustalono dyżury ekspertów Samborskiej Agencji Rozwoju i Eurointegracji.

Według ustaleń ekspeci mieliby udzielać informacji zainteresowanym w każdy czwartek w godzinach od 15:00 do 17:00 począwszy od 21.07.2016 roku.


Na zakonczenie wizyty delegacji ukrainskiej w Rzeszowie odbyła sie uroczysta kolacja.


Zapraszamy do zapoznania się z informatorem z wizyt studialnych: informator

13.07.2016 Scena Amfiteatralna 13.07.2016 Scena Amfiteatralna
13.07.2016 Scena Amfiteatralna 13.07.2016 Scena Amfiteatralna
13.07.2016 Wizyta na Uniwersytecie Rzeszowskim 13.07.2016 Wizyta na Uniwersytecie Rzeszowskim
13.07.2016 Wizyta w Street Work-Out Parku 13.07.2016 Wizyta w Street Work-Out Parku
14.07.2016 Wizyta w Parku na os. Bł. Karoliny 14.07.2016 Wizyta w Parku na os. Bł. Karoliny
14.07.2016 Wizyta na placu zabaw przy ul. Bieckiej 14.07.2016 Wizyta na placu zabaw przy ul. Bieckiej
14.07.2016 Wizyta u prezydenta miasta Rzeszowa 14.07.2016 Wizyta u prezydenta miasta Rzeszowa