Samborzanie mają głos

 

Tytuł projektu: „Samborzanie mają głos – pilotażowa edycja budżetu partycypacyjnego w mieście Sambor”

 

Główne działania w projekcie:

 

  • Konferencja prasowo-informacyjna
  • Szkolenia dla przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych w zakresie planowania i wdrażania budżetu obywatelskiego w Samborze.
  • Wizyta grupy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych oraz liderów lokalnych z Sambora w Rzeszowie.
  • Opracowanie przewodnika wdrażania budżetu obywatelskiego.
  • Przeprowadzenie pilotażowej edycji budżetu w Samborze.
  • Okrągły Stół w Samborze - prezentacja wyników pilotażowej edycji budżetu

 

Czas trwania projektu:

IV-XI.2016

informacje o projekcie:

www.arsambor.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012134839089&pnref=story 

osoby do kontaktu:

Anna Latusek tel. + 48 603 374 878

Iryna Chernychenko tel.   +380 0 677 986 482

 

 


 

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "HORYZONTY"

35-959 Rzeszów,  ul. Powstańców Warszawy 12

www.horyzonty.man.rzeszow.pl  

horyzonty@man.rzeszow.pl,

tel. +48 17 8651707

 

Miasto Sambor

Ul. Rynek 1, 81-400 Sambor

+38 03236 3 45 51

sambirrada@ukr.net

www.sambircity.gov.ua

 

Samborska Agencja Rozwoju i Eurointegracji

Ul. Rynek 1, 81-400 Sambor

81-400 Sambor

+ 38 0677 986 482

sambir.arr@gmail.com

www.arsambor.com 

Samborzanie mają głos Samborzanie mają głos