Forum w Tłumaczu

13 grudnia 2015  roku o godzinie 9:00 w budynku Rejonowej Administracji Państwowej w Tłumaczu odbyło się Forum Energetyczne „Wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii i poprawiające efektywność energetyczną – prezentacja Profilu Energetycznego Rejonu”, które było jednocześnie finalnym etapem projektu. W Forum wzięło łącznie 55 osób. Moderatorami Forum byli Kazimierz Tuszyński oraz prof. Oleg Karpash.