Rejonowe Energetyczen Centrum Doradcze w Tłumaczu

Rejonowe Energetyczne Centrum Doradcze w Tłumaczu

Od maja 2015r. swoją działalność prowadzi Rejonie Energetyczne Centrum Doradcze w Tłumaczu.

Centrum powstało z myślą o wspieraniu społeczno-gospodarczego rozwoju Rejonu Tłumacz a także aktywizacji samorządu terytorialnego i miejscowej ludności do wdrażania innowacyjnych energooszczędnych rozwiązań  oraz do wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Do głównych zadań Centrum Energetycznego należy m.in. świadczenie usług w zakresie:

1. Prawnych i technicznych możliwości zmiejszenia kosztów ponoszonych na energię

2. Dokumentacji przygotowawczej i technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji energetycznych

3. Możliwości wdrożenia rozwiązań do zastosowania energooszczędnego oświetlenia obiektów miejskich

4. Konserwacji i eksploatacji demonstracyjnej-pilotażowej instalacji

5. Popularyzacji wiedzy w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez organizowanie pokazów pracującej instalacji.

Zapraszamy na stronę Centrum i do korzystania z jego usług.