Budowa demonstracyjnej-pilotażowej instalacji wykorzystującej energię słoneczną
  • 17.07.2015

          Zgodnie z założeniami projektu trwa budowa demonstracyjnej-pilotażowej instalacji wykorzystującej energię słoneczną.

         Instalacja będzie miała równocześnie charakter użytkowy pozwalając na wykorzystanie wyprodukowanej energii elektrycznej.

         Dla celów demonstracyjnych instalacja będzie wyposażona w dodatkowe układy pomiarowe badające efektywność podstawowych elementów instalacji ( kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych) w różnych warunkach nasłonecznienia.

Sczegóły znajdą Państwo na stonie Rejonowego Energetycznego Centrum Doradczego w Tłumaczu.