Szkolenie w Rzeszowie

W dniu 26.08.2014r. odbyło się szkolenie specjalistów ds. efektywnego zarządzania energią  i energooszczędnego oświetlenia obiektów użyteczności publicznej w Podkarpackim Klastrze Energii Odnawialnych, na którym poruszono następujące tematy: Analiza wyników auditingu energetycznego obiektów użyteczności publicznej pod kątem optymalizacji efektów energetycznych i finansowych – dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska, Instalacje fotowoltaiczne w obiektach użyteczności publicznej – Paweł Zięba, Podkarpacki Klaster OZE, Działania modernizacyjne sieci oświetleniowej miast – mgr inż. Robert Bury Stowarzyszenie Horyzonty, Optymalizacja działań termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych z uwzględnieniem zastosowania OZE i nowoczesnych urządzeń energetycznych - dr inż. Mariusz Szewczyk Politechnika Rzeszowska.