Powołanie Samborskiej Agencji Rozwoju i Eurointegracji

Zasadniczy cel projektu został osiągnięty.  Samborska Agencja Rozwoju i Eurointegracji ma już osobowość prawną, ma własną stronę internetowa www.arsambor.com, na której są aktualne informacje gospodarcze, baza podstawowych dokumentów prawnych regulujących działalność gospodarczą, informacje o wolnych przestrzeniach gospodarczych, prezentacje realizowane w czasie konferencji i szkoleń wykonywane w trakcie programu, baza danych firm Sambora, baza danych firm z Rzeszowa. Ponadto agencja ma program podstawowego szkolenia w zakresie przedsiębiorczości wraz z kompletem materiałów szkoleniowych, podstawowe wyposażenie zakupione w ramach projektu.  Samborska Agencja Rozwoju i Eurointegracji została zarejestrowana w dniu 05.01.2015r. 

Zapraszamy na stronę www.arsambor.com