Konferencja zamykająca projekt 21.11.2014

W dniu 21.11.2014 roku w Sali Obrad Rady Miasta Sambor odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Gości powitał Zastępca Mera Miasta Ivan Łopuszanski, Wystąpienie okolicznościowe Jolanta Rabijak - II Sekretarz Wicekonsul Konsulatu Generalnego RP we Lwowie,

Tematy, które zostały poruszone, to m.in:

 Stan prac powołania Agencji Rozwoju Sambora – Swietłana Dutko

Podsumowanie realizacji projektu „Powołanie lokalnej agencji rozwoju w Samborze dla wsparcia przedsiębiorczości i współpracy z Polską celem ożywienia gospodarczego”- Kazimierz Tuszyński Prezes Stowarzyszenia Horyzonty

 

Doświadczenia w pracy Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Współpracy z Polską oraz jego rola w lokalnym rozwoju gospodarczym – Irina Chernychenko

 Program wsparcia mikroprzedsiębiorczości na Ukrainie – Ivan Kulchytskyy

 Specyfika małych i średnich przedsiębiorstw w mieście Sambor - Switlana Dutko

 Doświadczenia w pracy Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorstw – Marek Rawski asystent Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

 Możliwości współpracy Samborskiej Agencji Rozwoju w ramach Euroregionu karpackiego – Robert BuryStowarzyszenie Horyzonty

Zapraszamy do fotorelacji z Konferencji ZDJĘCIA