Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej

Szanowni Państwo,  

Miło nam poinformować, że powstaje największa w Polsce elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana w miejscowości Cieszanów powiat lubaczowski, województwo podkarpackie. W elektrowni słonecznej położonej na działce o powierzchni 4,5 ha zostanie zainstalowanych 8333 polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych, każdy o mocy znamionowej 240 [Wp]. Przewidywana łączna moc elektrowni to 2,0 [MW].

W dniu 26.10.2014 roku odbyło się otwarcie elektrowni na zakończenie I etapu, tj. oddania do eksploatacji instalacji o mocy znamionowej 1MW.

W chwili obecnej największą  w Polsce jest elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1,636 MW  w Gdańsku, druga co do wielkości  instalacja o mocy 1,504 MW mieści się w Gubinie, a trzecia to Bordzikłówka o mocy 1,4 MW , która jest prowadzona przez spółkę samorządową  pięciu gmin z Lubelszczyzny.

Elektrownia w Cieszanowie budowana jest przez Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii HORYZONTY w ramach projektu „Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Infrastruktura Techniczna”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2007-2013.


 

Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej
Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej
Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej
Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej
Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej
Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę modelowej elektrowni fotowoltaicznej