W HARMONII Z NATURĄ


Zpraszamy na zakładki dotyczące poszczególnych działań:

KONFERENCJE    WARSZTATY  QUESTY  KONKURS FOTOGRAFICZNY 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NAS NA: www.facebook.com/wharmoniiznatura

 


 

 

Cel projektu:

Podniesienie świadomości społecznej na temat bioróżnorodności i oraz ekonomicznej wartości ekosystemów w Polsce Południowo-Wschodniej w szczególności na obszarach chronionych.

Grupa docelowa:

Jednostki samorządu terytorialnego,  organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody i ekologią, środowiska naukowe, przewodnicy górscy, leśnicy, przedsiębiorcy branż związanych z zasobami przyrodniczymi i turystyką, społeczność lokalna z regionu Polski Południowo-Wschodniej w szczególności z obszarów NATURA 2000.

Działania w projekcie:

  • Konferencje:

Rzeszów pt.  „Promocja bioróżnorodności szansą dla rozwoju Polski Południowo-Wschodniej” 17.IX. 2014r.

Sanok pt. „Możliwości wykorzystania walorów bioróżnorodności  w Polsce  Południowo-Wschodniej” - XII. 2014r.

Zamość pt.  „Turystyka przyrodnicza – szanse i ograniczenia eksploatacji ekonomicznej obszarów chronionych” - VI. 2015r.

  • Warsztaty:

Moduł I - Ekonomiczne wykorzystywanie ekosystemów i bioróżnorodności.

Moduł II – Ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej.

 Dukla – X.2014, Puławy Górne – II.2015, Ustrzyki Dolne – III.2015

 Horyniec - IV.2015, Zwierzyniec – V. 2015, Bolestraszyce - VI.2015

  • Questy:

Puławy Górne  IX-XI. 2014

Zwierzyniec  IV- VIII.2015

  • Konkursy fotograficzne:

 "Bioróżnorodność Polski Południowo-Wschodniej w obiektywie” – VIII.2015

  • Publikacja:

 "Bioróżnorodność Polski Południowo-Wschodniej" – XI.2015

 

Projekt “W HARMONII Z NATURĄ – promocja bioróżnorodności Polski Południowo-Wschodniej” korzysta z dofinansowania w kwocie 212 500 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

 

Biuro projektu:

ul. Powstańców Warszawy 12, bud. L Politechniki Rzeszowskiej pok. 1

Rzeszów 35-959 Rzeszów

e-mail:promocjabioroznorodnosci@gmail.com 

tel.17 8651707

tel.kom. 603374878

 

 

 

 

 

 

ZałącznikWielkość
2016_broszura_bioroznorodnosc.pdf1.96 MB
W HARMONII Z NATURĄ W HARMONII Z NATURĄ