EKO-Miasto

                                                         

O projekcie „Eko Miasto – wzorcowy plan energoefektywnego zarządzania obiektami użyteczności publicznej w mieście Pervomaysk”

 Projekt „Eko Miasto” przewiduje wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Piervomaysk poprzez aktywizację samorządu terytorialnego do podjęcia działań na rzecz wdrożenia energooszczędnych rozwiązań oraz poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.

Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników administracji lokalnej w zakresie efektywnego-energetycznie zarządzania miastem. W ramach realizacji działań projektowych zostanie utworzony punkt doradczy w zakresie efektywnego użytkowania energii w jednostce administracyjnej miasta Pervomaysk. Integralnym elementem punktu doradczego będzie strona internetowa poświęcona tematyce efektywności energetycznej na poziomie gmin. Zgodnie z założeniami projektu dla przedstawicieli miasta Piervomaysk zostanie zorganizowana wizyta studyjna na Podkarpaciu celem przekazania partnerom ukraińskim doświadczeń województwa podkarpackiego w zakresie efektywności energetycznej na poziomie gmin oraz najlepszych praktyk w zakresie wdrażania inteligentnego systemu sterowania oświetleniem przestrzeni miejskich. Harmonogram projektu zakłada również przeszkoleni ośmiu specjalistów ds. efektywnego zarządzania energią i energooszczędnego oświetlenia obiektów użyteczności publicznej.

Elementem podsumowującym prace grupy polsko-ukraińskich ekspertów będzie opracowany wzorcowy plan energoefektywnego zarządzania obiektami użyteczności publicznej w mieście Pervomaysk, którego założenia zostaną zaprezentowane jako modelowe do implementacji dla innych miast na Forum Efektywnie Energetycznych Miast Ukrainy.

Partnerami projektu są Stowarzyszenia „Horyzonty”, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej, Miasto Pervomaysk oraz Agencja Europejskich Innowacji ze Lwowa.

 

 Zapraszamy na stronę projektu:

  

                                                               www.eko-pervomaysk.com                                                                    


 


    Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej  Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014