SZKOLENIE 4

Serdecznie zapraszamy

 STUDENTÓW I KADRĘ NAUKOWĄ DO UDZIAŁU

W SZKOLENIU NT. OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

organizowanym w ramach projektu

„Z PATENTEM NA TY”

 współfinansowanym z programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 „Patent Plus-wsparcie patentowania wynalazków”.

.............................................................................................................................................................................................

  

Wykład gościnny

 rzecznika patentowego Politechniki Rzeszowskiej

Pana mgr inż. Bronisława Trali 

Temat przewodni szkolenia: "Co i jak chroni nam ustawa prawo autorskie i prawa pokrewne"

26.11.2013r. godzina 9.00

Budynek L PRz - sala 125

 

Zgłoszenia można wysyłać na adres horyzonty@man.rzeszow.pl

lub bezpośrednio przyjmowane są

w bud. L PRz, pok. L-1 w godzinach 8-16.

                                       ............................................................................................................................................................................................ 

ZałącznikWielkość
plakat_z_patentem_na_ty_-_cz.4.pdf232.2 KB
formularz_zgloszenia_udzialu_w_szkoleniu_w_dn._26.11.2013.doc75.5 KB