RPO WP 2007-2013

 

Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego łącznie z EFRR przyznano kwotę 1 136 307 823 euro. Zarząd Województwa Podkarpackiego - zgodnie z przyjętym algorytmem - podzielił przyznaną pulę środków pomiędzy priorytety tworzące program tak, aby skutecznie doprowadzić do harmonijnego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu.

Priorytety RPO WP:

1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
2. Infrastruktura techniczna
3. Społeczeństwo informacyjne
4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
5. Infrastruktura publiczna
6. Turystyka i kultura
7. Spójność wewnatrzregionalna
8. Pomoc techniczna

ZałącznikWielkość
zaproszenie.pdf1.12 MB