Seminarium i wizyty studyjne na Krymie

W dniu 20.09.2012r. w Krymskim Centrum Nauki w Symferopolu  odbyło się seminarium

pt. „Problemy energooszczędności i odnawialnych źródeł energii  w funkcjonowaniu MŚP

a możliwość wsparcia systemowego”

 

W ramach projektu odbyły się również wizyty studyjne na Krymie:

  •  19.09.2012  w firmie Klub Konny „Złota Podkowa”, Celem wizyty była identyfikacja technicznych i finansowych możliwości oraz ograniczeń wykorzystania OZE w analizowanym przedsiębiorstwie
  • 20.09.2012  wizyta w Elektrowni fotowoltaicznej, która znajduje się w miejscowości Rodnikowo, 3 kilometry od Symferopola. Do niedawna była to największa elektrownia fotowoltaiczna na Ukrainie o mocy wytwarzania wynoszącej 7,5 MW
  • 21.09.2012r. wizyta w Jałtańskim Szkoleniowo-Metodycznym Centrum Ekologii położonym Czarnego Ałupce k. Jałty. Wizyta miała na celu konsultacje założeń koncepcyjnych projektu technicznego inwestycji polegającej  na wybudowaniu instalacji do produkcji ciepłej wody użytkowej poprzez wykorzystanie ciepła pochodzącego z kolektorów słonecznych oraz ciepła pochodzącego z elektrycznej sprężarkowej pompy ciepła.

W dniach 20-21.09.2012r. grupa polskich ekspertów na prośbę strony Ukraińskiej udała się z wizytą studyjną na półwysep Tarchanchut, gdzie odbyły się wizyty w:

- domu wypoczynkowym EKWATOR Ul. Lenina 96, Oleniewka,

- przedsiębiorstwie rybackim „ATLESZ” 96440 Oleniewka, ul. Roboczaja 47,

- Sołectwie wsi Oleniewka gdzie odbyło się  spotkanie robocze z udziałem miejscowej ludności. Oleniewka jest przykładem wsi, która opracowuje własną  strategię rozwoju.  

Opisy wizytowanych miejsc zamieszczone są w broszurze.