SZKOLENIA

                                                              Stowarzyszenie „Horyzonty” zaprasza                    

                                        STUDENTÓW I KADRĘ NAUKOWĄ DO UDZIAŁU

 

W  BEZPŁATNYM SZKOLENIU

NT. OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

organizowanym w ramach projektu

„Z PATENTEM NA TY”

 współfinansowanym z programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 „Patent Plus-wsparcie patentowania wynalazków”.

23.10.2012 GODZ. 9.00

Sala 125 - L

........................................................................................................................

 Wykład gościnny

 rzecznika patentowego

Pana mgr inż. Bronisława Trali 

Tematyka szkolenia:

  •  Konwencje przyjęte przez Polskę w zakresie ochrony własności przemysłowej.
  •   Pozytywne strony ustaleń Konwencji dla twórców i właścicieli rozwiązań z zakresu własności przemysłowej.
  •   Sposób wykorzystania potencjalnych możliwości wynikających z ustaleń poszczególnych Konwencji
  • Ograniczenia i zagrożenia wynikające z ustaleń poszczególnych Konwencji

...................................................................

 

 Wypełnione formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w budynku L PRz, pokój L-1,
w godzinach 8-16 do 22.10.2012r.

 

                     Kontakt:      tel./fax.: + 48 17 8651707,  e-mail: horyzonty@man.rzeszow.pl

ZałącznikWielkość
formularz_zgloszenia_udzialu_w_szkoleniu_w_dn.23.10.2012_.doc75.5 KB
plakat_szkolenie_-_cz._1.pdf425.95 KB
SZKOLENIA