Z PATENTEM NA TY

Od czerwca 2012 Stowarzyszenie Horyzonty realizuje projekt "Z Patentem na Ty"

współfinansowany w ramach "Programu Patent Plus - wsparcie patentowania wynalzku"

Cele projektu:

  1. Podniesienie w środowisku kadry naukowej i studentów świadomości, umiejętności i potrzeby rozwijania wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz przedstawienie korzyści płynących z zarządzania własnością intelektualną.
  1. Wzrost aktywności i umiejętności kadry naukowej i studentów w zakresie patentowania wynalazków.
  1. Zwiększenie obecności tematyki ochrony własności przemysłowej w środowisku akademickim Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  1. Użycie nowych kanałów dystrybucji wiedzy o procesach, procedurach i kosztach poprzez prowadzenie regionalnego punktu informacji o patentach gdzie będą udzielane informacje dotyczące podstawowych zagadnień dotyczących własności intelektualnej, sposobu ochrony wynalazku w postaci patentów.
  2. Zmniejszania bariery otwarcia się nauki na gospodarkę.
  3. Poszerzenie kompetencji Stowarzyszenia "Horyzonty" poprzez szkolenie pracownika (aplikacja rzecznikowska).

 

Główne działania w projekcie:

  I.    Działalność informacyjno-promocyjna polegająca na prowadzeniu działań edukacyjnych dotyczących własności intelektualnej, przygotowaniu studiów przypadków (succes story) dla informacji i promocji procesów patentowania

II.      Podniesienie kwalifikacji Stowarzyszenia Horyzonty poprzez szkolenie pracownika (aplikacja rzecznikowska).

III.     Promocja projektu w celu rozpowszechnienia wiedzy o projekcie wśród beneficjentów.