Panel dyskusyjny w Rzeszowie

W dniu. 19.06.2012r. w Rzeszowie odbył się polsko-ukraiński panel dyskusyjny

pt. Doświadczenia praktyczne we wdrażaniu programów energooszczędności

i wykorzystania alternatywnych źródeł energii  oraz funkcjonowanie organizacji wsparcia MŚP”

Panel z udziałem ekspertów z Użgorodu i Autonomicznej Republiki Krymu zorganizowany został w ramach projektów:

 „Rozwój MŚP Rejonu Zakarpackiego oraz Rozwój MŚP Autonomicznej Republiki Krymu

w oparciu o wykorzystanie innowacyjnych, energooszczędnych technologii”

Projekty są współfinansowane w ramach programu

polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012r.

19.06.2012 Panel dyskusyjny 19.06.2012 Panel dyskusyjny
19.06.2012 Panel dyskusyjny 19.06.2012 Panel dyskusyjny