Seminarium otwierające projekt

 dniu 8.06.2012r. w Użgorodzie odbyło się seminarium oraz konferencja prasowa otwierającą projekt "Rozwój MSP Rejonu Zakarpackiego w oparciu o wykorzystanie innowacyjnych, energooszczędnych technologii"

Seminarium otwierające Seminarium otwierające
Konferencja  prasowo-informacyjna