Panel dyskusyjny w Rzeszowie

 W dniu. 19.06.2012r. w Rzeszowie odbył się polsko-ukraiński panel dyskusyjny

pt. Doświadczenia praktyczne we wdrażaniu programów energooszczędności

i wykorzystania alternatywnych źródeł energii  oraz funkcjonowanie organizacji wsparcia MŚP”

Panel z udziałem ekspertów z Użgorodu i Autonomicznej Republiki Krymu zorganizowany został w ramach projektów:

 „Rozwój MŚP Rejonu Zakarpackiego oraz Rozwój MŚP Autonomicznej Republiki Krymu

w oparciu o wykorzystanie innowacyjnych, energooszczędnych technologii”

Projekty są współfinansowane w ramach programu

polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012r.

<p>Eksperci I sesji na zdjęciu od lewej: redaktor Anna Leśniewska, dr hab. inż. Witold Niemiec prof. PRz, dr inż. Joanna Wilk, dr inż. Robert Smusz, dr inż. Mariusz Szewczyk, Sergiej Byedryk</p> Eksperci II sesji, na zdjęciu od lewej mgr Jolanta Wiśniowska, mgr inż. Robert Bury, dr Emilia Barbara Sieńko, Iryna Schoka, mgr inż. Kazimierz Tuszyński
Uczestnicy panelu dyskusyjnego Uczestnicy panelu dyskusyjnego