ROZWÓJ MŚP ZAKARPACIA

Tytuł projektu:

„Rozwój MSP Rejonu Zakarpackiego  w oparciu

o wykorzystanie innowacyjnych, energooszczędnych technologii

 

Cele projektu:

 Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Obwodu Zakarpackiego w obszarze funkcjonowania MŚP

cele bezpośrednie:

  •   Zapoznanie z technologiami z dziedziny  energooszczędności i energii odnawialnych odpowiednimi dla małych i średnich przedsiębiorstw,
  • Przekazanie wiedzy i doświadczeń województwa podkarpackiego w obszarze funkcjonowania organizacji wspierania MŚP

 


Realizatorami projektu są:

1.      Stowarzyszenie na Rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty” - Rzeszów.

2.      Fundacja Rozwoju Współpracy Transgranicznej w Użgorodzie   

 


 

Działania w projekcie:

  •   Konferencja prasowo-informacyjna na Ukrainie- czerwiec 2012
  • Wizyty studialne i panel dyskusyjny w Polsce – czerwiec 2012
  • Przygotowanie założeń koncepcyjnych systemu wsparcia MSP na Krymie – lipiec-sierpień 2012
  •  Wizyty studialne i seminarium na Ukrainie - wrzesień 2012
  •  Panele eksperckie - doradztwo dla organizacji wsparcia MŚP – listopad 2012


 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu

polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.


 
ROZWÓJ MŚP ZAKARPACIA