ROZWÓJ MŚP KRYMU

Tytuł projektu:

„Rozwój MSP Autonomicznej Republiki Krymu w oparciu

o wykorzystanie innowacyjnych, energooszczędnych technologii”


Cele projektu:

Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego Autonomicznej Republiki Krymu w obszarze funkcjonowania MŚP

cele bezpośrednie:

  • Przekazanie wiedzy i doświadczeń województwa podkarpackiego w obszarze funkcjonowania organizacji wspierania MŚP,
  • Zapoznanie z technologiami z dziedziny  energooszczędności i energii odnawialnych odpowiednimi dla małych i średnich przedsiębiorstw,

Realizatorami projektu są:

1.      Stowarzyszenie na Rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii "Horyzonty".

2.      Związek Stowarzyszeń Naukowo-Inżynieryjnych Krymu, Symferopol Krym.

3.      Izba Przemysłowo-Handlowa Krymu

 


Działania w projekcie:

  • Konferencja prasowo-informacyjna na Ukrainie- maj 2012
  • Wizyty studialne i panel dyskusyjny w Polsce – czerwiec 2012
  • Przygotowanie założeń koncepcyjnych systemu wsparcia MSP na Krymie – lipiec-sierpień 2012
  • Wizyty studialne i seminarium na Ukrainie - wrzesień 2012
  • Panele eksperckie - doradztwo dla organizacji wsparcia MŚP – listopad 2012

 

 

ZałącznikWielkość
rozwoj_msp_krymu_-_plakat_pl.pdf341.86 KB
ROZWÓJ MŚP KRYMU