O PROJEKCIE

Projekt  "Akademia Innowacji"

realizowany jest w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

Działania przewidziane w projekcie:

I. Tworzenie i obsługa baz danych zawierających informacje o wynikach badań naukowych

II. Udział w wystawach i targach dotyczących współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami

III. Działalność informacyjno-promocyjna polegająca na prowadzeniu działań edukacyjnych dotyczących komercjalizacji wiedzy, transferu technologii i przedsiębiorczości wśród studentów i kadry naukowej, w tym:

- przeprowadzenie konkursu na koncepcję firmy innowacyjnej;

- prowadzenie "Punktu Wiedzy" w charakterze miejsca do konsultacji;

- warsztaty: "Kreowanie firmy i pozyskiwanie kapitału na transfer wiedzy".

O PROJEKCIE O PROJEKCIE