PROMOWANE PRACE

W ramach projektu "Akademia Innowacji" wybrano 11 prac przeznaczonych do komercjalizacji.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu 
"Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"

ZałącznikWielkość
Broszura Akademia Innowacji.pdf641.73 KB
Grawitacyjno-pompowy odciążający zbiornik retencyjny Zbiornik retencyjny z regulowanym przepływem cieczy
Rozpoznanie języka migowego Porozumiewanie się za pomocą mrugania
Kombajn do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych pędów roślin oraz gałęzi Urządzenie do iniekcyjnego dawkowania do gleby sypkich nawozów organicznych i mineralnych
Synchroniczny elektroniczny układ sterowania procesami równoległymi Głowica do wykonania mikrokieszeni smarowych na powierzchni tulei cylindrowych z wykorzystaniem uniwersalnych obrabiarek
Sposób i urządzenie do pozycjonowania i podawania drobnych owalnych elementów blaszanych do walcarki Inteligentny system zarządzania produkcją
Pakiet inżynierski CPDEV do programowania sterowników