Warsztaty

W dniu 24 marca 2011 r. odbyły się warsztaty „KREOWANIE FIRMY I POZYSKIWANIE KAPITAŁU NA TRANSFER WIEDZY”.

Zajęcia miały na celu podniesienie świadomości i potrzeby rozwijania przedsiębiorczości opartej na wiedzy wśród studentów i kadry naukowej.

W trackie warsztatów poruszone zostały m.in. takie zagadnienia jak zasady rejestracji działalności gospodarczej i możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania innowacyjnej działalności. Ponadto uczestnicy zajęć mogli zapoznać się z zasadami tworzenia biznesplanu.

Druga część warsztatów została poświęcona studium przypadku - jak uzyskałem dofinansowanie na założenie własnej firmy i aspektom finansowym prowadzenia firmy.

Gośćmi specjalnymi byli: Leszek Urbanowicz, student Politechniki Rzeszowskiej, który podzielił się swoimi doświadczeniami z prowadzonej działalności gospodarczej oraz Sylwia Szott-Wsół, właścicielka biura rachunkowo-księgowego, która przedstawiła finansową stronę prowadzenia biznesu.

Warto dodać, że Leszek skorzystał ze wsparcia unijnego na założenie firmy (w ramach działania 6.2 POKL uzyskał dofinansowanie 40 000 zł). Dla studentów dużym wyzwaniem jest studiowanie w trybie dziennym i prowadzenie działalności gospodarczej, stąd wystąpienie wzbudziło szczególne zainteresowanie obecnych.

Dziękujemy uczestnikom warsztatów za aktywny udział i zapraszamy na kolejne szkolenia, które Stowarzyszenie będzie organizować. 

Poniżej galeria fotograficzna z warsztatów:

Prezentacja Praca w grupach
Praca grupowa Wystąpienie zaproszonych gości